Bubela (Upupa epops), venerada por varios pobos como «a mensaxeira do outro mundo», unha ponte entre deuses e humanos, intermediaria entre o visible e invisible, encarnación de verdade e sensatez. Alén diso, críase que guiaba aos viaxeiros a través dos perigos do máis aló.