En decembro de 2022, tiven o privilexio de levar a cabo interpretacións detalladas do valioso arquivo fotográfico da Fundación CETMAR co fin de crear o seu calendario anual. Durante este proceso, mergulleime na riqueza visual das imaxes, aplicando técnicas coidadosas que incluíron o uso estratéxico de liñas e masas de cores. A premisa central foi manter unha coherencia estilística que respectase a identidade corporativa da fundación.

Cada interpretación foi meticulosamente elaborada para asegurar que todas as imaxes respirasen un mesmo estilo, logrando así unha unidade visual que reflectise a esencia e valores da fundación de maneira cohesiva.

O obxectivo primordial foi non só presentar imaxes visualmente impactantes, senón tamén garantir que cada unha fóra inconfundiblemente recoñecible como unha interpretación única realizada no contexto da colaboración coa Fundación CETMAR. O resultado final busca destacar a beleza e significado detrás de cada fotografía, ao mesmo tempo que reforza a presenza visual distintiva asociada coa identidade da fundación.

Fachada sureste Fundación CETMAR

Vista aérea de Bouzas

Ponte de Rande con batea

Praia e cruceiro

Barcos pesqueiros

Praia Cangas

Amencer na Ría de Vigo

Panorámica de Vigo e do Castro

Praia e Ciés ao fondo

Barco

Ría de Vigo

Ría de Vigo coa ponte de Rande ao fondo

Mariscadoras Ría de Vigo

Barco na Ria de Vigo